Östra Kålltorp 1, Kålltorp

Uppdragsgivare:

Uppdrag:

Övrigt:

Tuve Bygg Aktiebolag
Elinstallationer i 102 lägenheter i tre huskroppar, källare och garagedel. 8st BMSS-boenden med till hörande verksamhetslokaler. Fasadmonterad solcellsanläggning.