ELINSTALLATIONER
Läs nedan vad K&K Väst El kan hjälpa dig inom Elinstallationer

Elinstallationer

Vår Serviceavdelning utför förebyggande och åtgärdande insatser inom alla våra kompetensområden. Exempel på det är nya eller kompletterande installationer, mindre ombyggnader och felsökningar samt assistans via fjärrservice av säkerhetssystem.

Serviceavdelningen sköter även servicebesök och tar hand om eventuella garantiåtaganden under garantitiden i våra entreprenader. Många av våra kunder har service-/ramavtal. Det gör att vi kan vi bidra till att deras anläggningar kan fungera felfritt utan driftstörningar, allt för att undvika problem.

Våra servicebilar kör runt dagligen i Göteborgssområdet. Våra servicemontörerna gör alltid sitt yttersta för att snabbt kunna vara på plats och hålla en hög servicenivå.

Genom regelbunden service av elinstallationer kan du undvika både avbrott och andra otrevliga överraskningar. Vi går igenom centraler, belastningsfördelning, dosor och kabeldragningar, och fastighetens elstandard. Fel i elinstallationer är ofta dolda och riskerna går inte alltid att upptäcka med ögonen. Gamla eller felaktiga elanläggningar är en stor brandrisk och kan orsaka stora kostnader i form av hög elförbrukning eller avbrott. Vi ser över energianvändningen och föreslår besparingar.

Vi levererar helhetslösningar inom elinstallation, elservice och larm.

Vill du veta mer om ElinstallAtioner från k&K Väst El