LARM & PASSERSYSTEM
Läs nedan vad K&K Väst El kan hjälpa dig inom Larm & Passersystem

LÖSNINGAR FÖR LARM OCH PASSERSYSTEM

Larm och övervakningssystem blir allt vanligare. Passersystem handlar också om att skapa en trygghet och säker miljö på arbetsplatser och i bostadsområden.

K&K Väst Els Avdelning System är specialiserade och certifierade för dessa områden.

 • Inbrottslarm både för privat och företagsmarknaden
 • Passagesystem
 • Brandlarm som certifierad anläggarfirma
 • SBA (nöd- och utrymningsbelysning, utrymningsplaner, släckutrustning)
 • System och lösningar för flerbostadshus (postlådor, tvättstugebokningar etc.)
 • CCTV / kameraövervakning

 

 

Passagekontroll för företag och kommuner

 • RCO
 • ASSA Arx
 • Vanderbilt (ACT)
 • Beslagning av dörrar
 • Dörrstängare
 • Elektriska lås
 • Serviceavtal

 

Datanätverk

 • Fibersvetsning
 • Kvalitetssäkra datanät
 • Dokumentation
 • Driftsättning av routrar, wifi, nätverkslösningar

 

Brandlarm

 • Anläggarfirma
 • Schneider FX, FDP
 • Securiton
 • OR/SR ritningar
 • Serviceavtal
 • Tekniker

Systematiskt brandskyddsarbete

 • Släckutrustning
 • Nödbelysning
 • Utrymningsbelysning
 • Smarta system för Nöd/utrymningsbelysning
 • Utrymningsplaner
 • Utrymningsbeslagning av dörrar
 • Planera SBA
 • Serviceavtal

 

Passagekontroll för flerbostadshus

 • ASSA Aptus
 • Axema
 • Beslagning av dörrar
 • Dörrstängare
 • Elektriska lås
 • Serviceavtal

 

Inbrottsskydd

 • Vanderbilt
 • Jablotron
 • Galaxy
 • Serviceavtal
 

Vill du veta mer om BELYSNING från k&K Väst El