BELYSNING
Läs nedan vad K&K Väst El kan hjälpa dig inom Belysning

BELYSNING

Idag används el i onödan i många fastigheter. Ett exempel är belysning som är tänd trots att lokalen är tom.
Genom att analysera anläggningar och göra kloka investeringar och förändringar kan energikostnaderna minskas och underhållskostnaderna optimeras. Med en genomarbetad belysningsanalys kan vi inte bara sänka kostnader utan förbättra miljöpåverkan med relativt korta återbetalningstider.
  • Trygghetsskapande belysning
  • Energiinventering av befintlig anläggning
  • Anpassat lösningsförslag med ljusberäkning, planering och kalkyler
  • Hållbara lösningar – verktygslösa LED byten
  • Professionella installatörer
  • Investering och finansieringslösningar
  • Förbättrad ljusmiljö ger inte bara ett välbefinnande utan ger även positiva effekter för vakenhet och prestation

Vill du veta mer om BELYSNING från k&K Väst El