Beväringsgatan, Kviberg

Uppdragsgivare:

Uppdrag:

Övrigt:

Tuve Bygg AB
Nyproduktion av 250 lägenheter.
Färdigställande under 2022.