Hills, etapp 2

Uppdragsgivare:

Uppdrag:

Övrigt:

Veidekke
Nyproduktion av villor och radhus.
Färdigställande under 2022.