Hills villastad, Mölndal

Uppdragsgivare:

Uppdrag:

Övrigt:

Veidekke
Etapp2. Nyproduktion av villor och radhus.
Färdigställande under 2022.