Nordtag, Ytterby

Uppdragsgivare:

Uppdrag:

Övrigt:

NCC
60st hyreslägenheter, kringbyggnader och parkeringsplats.
Parkering med laddstation för elbilar.