BRF Grönskan, Kålltorp

Uppdragsgivare:

Uppdrag:

Övrigt:

Byggnads AB Tornstaden
Elinstallationer i 67 bostäder, i fyra hus, med underliggande p-garage.
Färdigställande under 2021.